Didysis pavasario išpardavmas Didysis pavasario išpardavmas

INTERNETINĖS VITAMINŲ PRENUMERATOS TINKLAPIO SAPIENS.LT TAISYKLĖS

2021-01-01 redakcija
 • 1. Bendrosios nuostatos
 • 1.1. Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja bendrąsias naudojimosi internetinės parduotuvės sapiens.lt sąlygas ir tvarką bei nustato bendrąsias Pardavėjo ir Pirkėjo tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę.
 • 1.2. Pardavėjas šiose Taisyklėse yra Nature Labs, UAB, juridinio asmens kodas 305607701, veiklos adresas: Latvių 17, Vilnius. (toliau - Pardavėjas).
 • 1.3. Jeigu Pirkėjo prekės pristatomos pasirinktą partnerio vietą, Pardavėjas šiose Taisyklėse yra Pirkėjo pasirinktas partneris.
 • 1.4. Jeigu Pirkėjas šių Taisyklių 4 dalyje nustatyta tvarka užsisako vaistinių preparatų ir (ar) prekių, išduodamų su gydytojo išrašytu receptu ir Pardavėjas turi teisę tokiais produktais ar paslaygomiss prekiauti , Pardavėjas yra Pirkėjo pasirinkta Nature Labs, UAB filialas-partneris, kuriame Pirkėjui suteikiama farmacinė paslauga ir kur Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes, išduodamas su gydytojo išrašytu receptu.
 • 1.5. šiose Taisyklėse Pirkėjas yra bet kuris fizinis ir (ar) juridinis asmuo, kuris perka ir (ar) užsisako prekių internetinėje parduotuvėje sapiens.lt ar naudojasi kitomis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • 1.6. šiose taisyklėse darbo diena - kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.
 • 1.7. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi laikantis ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų taikomų teisės aktų reikalavimų. Informacija apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, apimtį, gavėjus, saugojimo terminus Pirkėjams teikiama šios interneto svetainės privatumo politikoje privatumo politikoje, taip pat pranešimuose, apie internetinėje parduotuvėje registruotų pirkėjų duomenų tvarkymą, kurie pateikiami greta prekių krepšelio. Siekiant įvykdyti Pirkėjo užsakymus dėl vaistinių preparatų, Pardavėjas turi tvarkyti su Pirkėjo sveikata susijusius, t. y. specialių kategorijų duomenis (pvz., vaisto rūšis gali atskleisti, kokia liga Pirkėjas ar jo artimieji serga). Jeigu Pirkėjas nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis turi neteikti užsakymų dėl vaistinių preparatų įsigijimo.
 • 1.8. Internetinė parduotuvė sapiens.lt yra mažmeninės prekybos parduotuvė, kuri orientuota į asmenis, įsigyjančius prekes ir (ar) paslaugas asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti, kurie nesusiję su verslu, prekyba, amatu ar profesija. Juridiniai asmenys internetinėje parduotuvėje gali užsisakyti prekių tik turėdami galutinio vartojimo tikslą.
 • 1.9. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje sapiens.lt, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjas neturi galimybės įsigyti ir (ar) užsakyti prekių ir (ar) paslaugų, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka.
 • 1.10. Tais atvejais, kai Asmuo iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 • 1.11. Internetinė parduotuvė sapiens.lt prekybą vykdo tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • 1.12. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui perkant ar išsirenkant (užsisakant) prekes internetinėje parduotuvėje sapiens.lt, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Todėl kiekvieną kartą prieš pirkdamas ar užsakydamas Pirkėjas turėtų susipažinti su Taisyklėmis, nes kiekvieną kartą apsipirkdamas ar užsakydamas iš naujo patvirtina sutikimą su jomis.
 • 1.13. Pirkėjas, užsiregistruodamas besąlygiškai patvirtina, kad jis turi teisę pirkti internetinėje parduotuvėje sapiens.lt.
 • 2. Prekių užsakymas
 • 2.1. Asmuo, norėdamas įsigyti ar užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje sapiens.lt (tapti Pirkėju), turi užsiregistruoti. Asmuo be registracijos negali pirkti ar užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje sapiens.lt.
 • 2.2. Asmuo, norėdamas užsiregistruoti internetinėje parduotuvėje sapiens.lt, turi privaloma tvarka užpildyti žvaigždute pažymėtus langelius, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir sugalvotą slaptažodį. Prisiregistravus sukuriama Pirkėjo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti registracijos langeliuose suvesdamas el. pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.
 • 2.3. Pirkėjui pageidaujant, kad prekės būtų pristatytos ne į pasirinktą vaistinę, o Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas turi nurodyti adresą (gyvenamosios vietos ar kitą adresą ar Lietuvos pašto Express (toliau - LP Express) terminalo adresą), kuriuo pristatyti prekes.
 • 2.4. Pirkėjas turi teisę savo paskyroje keisti pateiktus duomenis, juos papildyti ar pateikti prašymą panaikinti asmens registraciją. Panaikinus registraciją, asmuo netenka galimybės pirkti ar užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje sapiens.lt.
 • 2.5. Internetinėje vaistinėje sapiens.lt pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį, o nereceptinių vaistinių preparatų pirkimo atveju dar ir pasinaudojęs farmacine paslauga nuotolinio ryšio priemonėmis, nurodęs prekių pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis (Pirkėjas turi pažymėti varnelę prie teiginio "Su Taisyklėmis susipažinau"), užsakymo įvykdymo sąlygomis bei kita papildoma informacija, paspaudžia mygtuką "Patvirtinti", išskyrus Taisyklių 3 ir 4 dalyse nurodytas išimtis.
 • 2.6. Visa informacija apie atsiskaitymo tvarką, prekių pristatymo sąlygas bei įkainius paskelbta šiose Taisyklėse ir internetinės parduotuvės sapiens.lt skiltyje "DUK".
 • 3. Nereceptinių vaistinių preparatų įsigijimas nuotoliniu būdu
 • 3.1. Pirkėjas nuotoliniu būdu nereceptinius vaistinius preparatus gali įsigyti tik po to, kai Pardavėjo farmacijos specialistas nuotolinio ryšio priemonėmis suteikia Pirkėjui farmacinę paslaugą. ši paslauga suteikiama po to, kai Pirkėjas susipažįsta ir patvirtina su kiekvieno išsirinkto nereceptinio vaistinio preparato informaciniu lapeliu ir, pabaigęs formuoti prekių krepšelį, pasirenka prekių pristatymo vietą ir apmoka už prekes. Farmacinė paslauga suteikiama Pardavėjo farmacijos specialistui susisiekus su Pirkėju jo nurodytu telefono numeriu ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo prekių krepšelio suformavimo ir apmokėjimo.
 • 3.2. Farmacinė paslauga teikiama darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. Pardavėjo farmacijos specialistui nepavykus 3 (tris) kartus susisiekti su Pirkėju:
 • 3.2.1. iš jo prekių krepšelio pašalinami nereceptiniai vaistiniai preparatai ir Pirkėjui pristatomas užsakytos prekės be nereceptinių vaisinių preparatų; pinigai už nereceptinius vaistinius preparataus grąžinami Taisyklių 11-ame punkte nustatyta tvarka;
 • 3.2.2. jeigu Pirkėjo prekių krepšelyje buvo tik nereceptiniai vaistiniai prepratai, Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, o pinigai grąžinami Taisyklių 11-ame punkte nustatyta tvarka.
 • 3.3. Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1491, telefonu farmacijos specialisto teikiamos konsultacijos yra įrašomos, o įrašai saugomi vienus metus. Jeigu Pirkėjas nesutinka, kad farmacinė paslauga būtų įrašyta, taip pat jeigu atsisako gauti farmacinę paslaugą nuotoliniu būdu, Pirkėjas turi teisę nuotoliniu būdu internetinėje parduotuvėje sapiens.lt įsigyti kitas siūlomas prekes, išskyrus nereceptinius vaistinius preparatus.
 • 3.4. Jeigu Pirkėjas pageidauja, kad prekių krepšelis, kuriame yra nereceptiniai vaistiniai preparatai, būtų pristatytas į pasirinktą vaistinę ir nurodo, kad už prekes atsiskaitys atvykęs į pasirinktą vaistinę, tuomet farmacinė paslauga Pirkėjui suteikiama jam atvykus į vaistinę. Bet Pirkėjas, internetinėje vaistinėje sapiens.lt išsirinkęs pageidaujamus įsigyti nereceptinius vaistinius preparatus, apsipirkimą gali tęsti tik po to, kai susipažįsta ir patvirtina, kad susipažino su kiekvieno išsirinkto nereceptinio vaistinio preparato informaciniu lapeliu. Pagal šį Taisyklių punktą įsigyjamų prekių pirkimo-pardavimo sutartis už sapiens.lt nurodytą kainą laikoma sudaryta tik tuomet, kai Pirkėjas atvyksta į pasirinktą vaistinę, ir tik po to, kai Pardavėjas suteikia Pirkėjui farmacinę paslaugą.
 • 3.5. Pirkėjas vienu kartu nereceptinių vaistų gali įsigyti ne ilgesniam kaip 30 (trisdešimties) dienų gydymo kursui. Vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), Pirkėjas gali įsigyti ne daugiau negu vieną išorinę (jei jos nėra, vidinę) pakuotę. Jeigu Pirkėjas perka vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) pseudoefedrino, skirtų vartoti skirtingu paros metu, pseudoefedrino vienam gydymo kursui Pirkėjas gali įsigyti ne daugiau kaip 720 mg.
 • 3.6. Vaikams iki 16 metų vaistai neparduodami (neišduodami).
 • 3.7. Vaikams iki 18 metų neparduodami nereceptiniai vaistai, turintys narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), etanolio, antihistamininiai vaistiniai preparatai.
 • 4. Vaistinių preparatų ir prekių su gydytojo išrašytu receptu užsakymas, jei tokia paslaugą gali suteikti Pardavėjas.
 • 4.1. Internetinėje parduotuvėje sapiens.lt negalima pirkti jokių vaistinių preparatų ir (ar) kitų prekių, kurias Pirkėjas pageidauja įsigyti su gydytojo išrašytu receptu, neatsižvelgiant į tai, ar receptas yra kompensuojamasis, ar ne. Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtinta, kad receptiniai vaistiniai preparatai ir (ar) prekės, įsigyjamos su gydytojo išrašytu receptu, gali būti parduotos tik suteikus Pirkėjui farmacinę paslaugą.
 • 4.2. Internetinėje parduotuvėje sapiens.lt išsirinktus vaistus ir (ar) prekes, įsigyjamas su gydytojo išrašyti receptu, Pirkėjas gali užsakyti telefonu +370 683 37 923 darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. Pagal šį taisyklių punktą įsigyjamų prekių pirkimo-pardavimo sutartis už sapiens.lt nurodytą kainą laikoma sudaryta tik tuomet, kai Pirkėjas atvyksta į pasirinktą vaistinę, ir tik po to, kai Pardavėjas suteikia Pirkėjui farmacinę paslaugą.
 • 4.3. Internetinėje parduotuvėje sapiens.lt Pirkėjo išsirinktus vaistinius preparatus ir (ar) prekes, įsigyjamas pagal išrašytus receptus, Pardavėjas vaistinėje išduoda laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
 • 5. Pirkėjo teisės
 • 5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti ar užsakyti prekes internetinėje parduotuvėje sapiens.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • 5.2. Pirkėjas, vadovaudamasis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 "Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo" bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 str. nuostatomis, turi teisę atsisakyti nuotolinės ar ne prekybos patalpose, taip pat internetu, sudarytos sutarties, Taisyklių 11-oje dalyje nustatyta tvarka.
 • 5.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 • 6. Pirkėjo pareigos
 • 6.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir sumokėti už jas bei prekių pristatymą.
 • 6.2. Išsirinktus vaistus ir (ar) prekes, kuriems reikalingas receptas, Pirkėjas gali įsigyti pasirinktoje Pardavėjo vaistinėje tik turėdamas galiojantį gydytojo išduotą receptą.
 • 6.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 • 6.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 • 6.5. Prieš pradėdamas vartoti vaistą, Pirkėjas turi pasitarti su gydytoju ar vaistininku ir perskaityti informacinį lapelį.
 • 7. Pardavėjo teisės
 • 7.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis internetine parduotuve.
 • 7.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
 • 7.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 • 8. Pardavėjo pareigos
 • 8.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės sapiens.lt teikiamomis paslaugomis.
 • 8.2. Pardavėjas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją apie nereceptinių vaistinių preparatų pirkimą bei farmacinės paslaugos suteikimą nuotolinio ryšio priemonėmis dar prieš sudarant sutartį.
 • 8.3. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą į vieną iš Pirkėjo pasirinktų Pardavėjo vaistinių, kurių sąrašas yra pateikiamas internetinės parduotuvės skiltyje "Vaistinės" arba Pirkėjo nurodytu adresu.
 • 8.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o jei Pirkėjas atsisako priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. šiuo atveju Pirkėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą. šios sąlygos netaikomos Pirkėjui įsigijus ir (ar) užsisakius vaistinių preparatų ir (ar) prekių, įsigyjamų su gydytojo išrašytu receptu.
 • 8.5. Pristatyti Pirkėjo užsakytus nereceptinius vaistinius preparatus, užtikrinant jų kokybę ir saugą.
 • 9. Prekių kaina ir atsiskaitymo tvarka
 • 9.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje sapiens.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais kartu su teisės aktuose nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokesčiu.
 • 9.2. Prekių kainos užsakymo pateikimo momentu yra galutinės ir prekių atsiėmimo ar gavimo momentu papildomos nuolaidos ir (ar) nuolaidos su lojalumo kortelėmis Pirkėjui netaikomos, neatsižvelgiant į tai, kad už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėse.
 • 9.3. Vaistinėse galiojantys pasiūlymai ir akcijos netaikomos sapiens.lt Pirkėjams, nors už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėje.
 • 9.4. Internetinėje parduotuvėje sapiens.lt galiojantys pasiūlymai ir akcijos taikomi ir vaistinėse, nebent pasiūlyme ar akcijos skelbime nurodyta kitaip.
 • 9.5. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes apmokėjimu grynaisiais pinigais arba banko mokėjimo kortele vaistinėje tik tuomet, kai Pardavėjas prekes pristato į pasirinktą vaistinę ir jeigu:
 • 9.5.1. bendra suformuoto užsakymo vertė yra ne didesnė kaip 150,- EUR (vienas šimtas penkiasdešimt Eurų), kai suformuotame užsakyme nėra vaistinių preparatų;
 • 9.5.2. bendra suformuoto užsakymo vertė yra ne didesnė kaip 300,- EUR (trys šimtai Eurų), kai suformuotame užsakyme yra vaistiniai preparatai.
 • 9.6. Pirkėjas taip pat gali atsiskaityti už prekes atliekant išankstinį apmokėjimą bankiniu pavedimu į Pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą arba per www.paysera.lt platformą. Bankai, per kuriuos mokėjimas gali būti atliktas šiame punkte nustatytu būdu, nurodomi internetinėje parduotuvėje prieš tvirtinant užsakymą. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
 • 9.6. Pirkėjas turi galimybę atsiskaityti tik 9.6 punkte nurodyta tvarka, jeigu:
 • 9.6.1. bendra suformuoto užsakymo suma yra didesnė nei 150,- EUR (vienas šimtas penkiasdešimt Eurų), kai suformuotame užsakyme nėra vaistinių preparatų;
 • 9.6.2. Jeigu Pardavėjas prekes pristato ne į vaistinę, o Pirkėjo nurodytu adresu arba į LP Express terminalą.
 • 9.7. Užsisakydamas ir (ar) pirkdamas prekes internetinėje parduotuvėje sapiens.lt, Pirkėjas negali už prekes atsiskaityti dovanų čekiais, nuolaidų kuponais ir (ar) kitais būdais, kurie neįvardyti kaip atsiskaitymo priemonė šioje Taisyklių dalyje.
 • 10. Prekių pristatymas
 • 10.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti vaistinę, į kurią pristatyti užsakytas prekes. Prekių pristatymo ir atsiėmimo vaistinėje paslauga yra nemokama. Vaistinių sąrašas pateikiamas internetinės parduotuvės skiltyje "Vaistinės".
 • 10.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes iš vaistinės atsiimti pats.
 • 10.3. Prekės į Pirkėjo pasirinktą vaistinę pristatomos per 2 - 15 (dvi-penkiolika) dienų nuo gauto užsakymo patvirtinimo.
 • 10.4. Jeigu Pirkėjo užsakyme nėra vaistinių preparatų ir (ar) prekių, įsigyjamų su gydytojo išrašytu receptu, prekės gali būti pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu arba į LP Express terminalą už internetinėje parduotuvėje sapiens.lt nurodytą mokestį.
 • 10.5. Prekės Pirkėjo nurodytu adresu pristatomos per 2-17 (dvi-septyniolika) dienų nuo užsakytų prekių apmokėjimo. Prekės pristatomos darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.
 • 10.6. Pristatytų prekių būklę, kiekį, asortimentą Pirkėjas turi patikrinti Pardavėjo atstovo akivaizdoje.
 • 10.7. Jeigu Pirkėjo užsakyme yra vaistinių preparatų ar užsakytų prekių, perkamų su receptu , Pirkėjui atsiimant užsakytas prekes iš pasirinktos vaistinės, jos darbuotojas prieš suteikdamas farmacinę paslaugą, turi teisę patikrinti prekių būklę, kiekį ir asortimentą.
 • 10.8. Kai prekės pristatomos Pirkėjui nurodytu adresu, Pirkėjas, pastebėjęs prekių kiekio, kokybės ar asortimento neatitikimų, privalo tai pažymėti siuntos važtaraštyje, nedelsiant informuoti Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu tel. numeriu arba el. pašto adresu ir turi teisę nepriimti prekių. Jei Pirkėjas pretenzijų neturi, jis privalo pasirašyti važtaraštyje. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje, laikoma, kad prekės jam pristatytos tinkamai ir tinkamos kokybės.
 • 10.9. Kai prekės pristatomo į LP Express terminalą, Pirkėjas privalo atsiimti prekes iš terminalo turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas, nuo tos dienos kai kurjeris informuoja apie prekių pristatymą. Kai siunta pristatoma į Pirkėjo pasirinktą terminalą, kurjeris trumpąja SMS žinute ir/ar el. laišku atsiunčia kodus, kurie skirti siuntos atsiėmimui. Neatsiėmus prekių per šiame Taisyklių punkte nustatytą terminą, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo prekių užsakymą anuliuoja, nutraukia prekių pirkimo ir pardavimo sutartį, o sumokėtos sumos grąžinamos Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo anuliavimo dienos.
 • 10.10. Užsakytas prekes iš pasirinktos vaistinės Pirkėjas privalo atsiimti per 15 kalendorinių dienų. Terminas skaičiuojamas nuo sapiens.lt patvirtinimo, kad užsakymas paruoštas, išsiuntimo Pirkėjui dienos. Jei Pirkėjas prekių neatsiima ilgiau kaip 15 dienų, jo užsakymas anuliuojamas, o sumokėtos piniginės sumos grąžinamos per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo anuliavimo dienos.
 • 10.11. Pirkėjas, atsiimdamas prekes pats ar priimdamas jam pristatytas prekes, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užsakymo numerį.
 • 10.12. Prekės į Kuršių Neriją nepristatomos.
 • 11. Sutarties atsisakymas. Prekių grąžinimas
 • 11.1. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sapiens.lt sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti užsakytas ir nusipirktas prekes, turi apie tai aiškiai informuoti Pardavėją paštu arba el. paštu per 14 dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos ir ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, perduoti Pardavėjui prekes Taisyklių 11.6 punkte nustatyta tvarka.
 • 11.2. Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo forma 2014 m. balandžio 30 d. patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-154 ir ją galima rasti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9.
 • 11.3. Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžina prekes, sumokėta pinigų suma Pirkėjui grąžinama:
 • 11.3.1. jeigu už prekes Pirkėjas atsiskaitė išankstiniu bankiniu pavedimu arba per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą, pinigai grąžinami pervedant sumokėtą sumą į Pirkėjo (mokėtojo už prekes) sąskaitą, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių grąžinimo dienos;
 • 11.3.2. jeigu už prekes Pirkėjas atsiskaitė grynaisiais pinigais arba banko mokėjimo kortele atsiimdamas prekes vaistinėje, Pirkėjo už prekes sumokėta suma grąžinama grynaisiais pinigais prekių grąžinimo vaistinėje metu.
 • 11.4. Grąžinamas ar keičiamas kokybiškas prekes Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui originalioje ir nepažeistoje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kaip gavo Pirkėjas, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, instrukciją ir garantinį taloną (jei tokie buvo pateikti kartu su preke) ir/ar kitus prekės priklausinius. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės negali būti naudotos, privalo būti nesugadintos ir nepraradusio prekinės išvaizdos (nenuplėštos apsauginės plėvelės, nenuimtos ir/ar nepažeistos etiketės). Kai prekė grąžinama Pardavėjui, už jos supakavimą ir sukomplektavimą yra atsakingas Pirkėjas. Jeigu prekė yra sugadinta, nepilnos komplektacijos, netvarkinga, nėra tinkamai supakuota ar yra panaudota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės ir negrąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtų pinigų.
 • 11.5. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių prekių:
 • 11.5.1. kurios neatitinka Taisyklių 11.4 p. išdėstytų sąlygų.
 • 11.5.2. vaistinių preparatų;
 • 11.5.3. kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;
 • 11.5.4. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios netinkamos grąžinti dėl higienos ar dėl sveikatos apsaugos;
 • 11.5.5. kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisė aktais.
 • 11.6. Pirkėjas prekes perduoda (grąžina):
 • 11.6.1. toje pačioje Pardavėjo vaistinėje, kurioje Pirkėjas atsiėmė prekes;
 • 11.6.2. jeigu prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu arba į LP Express terminalą - bet kurioje Pardavėjo vaistinėje;
 • 11.6.3. jei Pirkėjas pageidauja grąžinti prekes Pardavėjui paštu ar pasinaudojat siuntų kompanijos paslaugomis, tokiu atveju prekių grąžinimo sąlygomis derinamos individualiai el. paštu info@sapiens.lt arba tel. Nr. +370 683 37 923 darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.
 • 11.7. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.
 • 12. Atsakomybė
 • 12.1. Pirkėjas patvirtina, kad internetinėje parduotuvėje sapiens.lt pateikti duomenys yra tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas ne tik Pirkėjo, bet ir trečiųjų asmenų atžvilgiu, jei Pirkėjas nurodė neteisingus ar neišsamius duomenis ir (ar) jų nepakeitė. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 • 12.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo ir Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tokių veiksmų pasekmes.
 • 12.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas. Pardavėjas nėra atsakingas dėl bet kokių trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų ar ieškinių, kurie būtų pagrįsti tiesioginiu ar netiesioginiu šioje internetinėje parduotuvėje esančios ar per ją prieinamos informacijos naudojimu, neatsižvelgiant į tos informacijos šaltinį.
 • 12.4. Internetinėje parduotuvėje sapiens.lt pateikta informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti suprantama kaip galinti pakeisti kvalifikuotą vaistininko ar gydytojo konsultaciją.
 • 13. Asmens duomenys
 • 13.1. Duomenų tvarkymo tikslai ir apimtis. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi internetinės parduotuvės paslaugų teikimo, taip pat užsakytų prekių pirkimo pardavimo sutarčių įvykdymo tikslais. Duomenys taip pat gali būti tvarkomi statistinės analitikos tikslais. šių duomenų tvarkymo apimtis, gavėjai, saugojimo terminai konkrečiau aprašyti pranešimuose apie internetinėje parduotuvėje nesiregistruojančių pirkėjų ir apie internetinėje parduotuvėje registruotų pirkėjų duomenų tvarkymą, kurie pateikiami greta prekių krepšelio.
 • 13.2. Tiesioginė rinkodara ir profiliavimas. Pirkėjo el. pašto adresu, telefono numeriu gali būti siunčiami pasiūlymai, naujienlaiškiai ir kita reklaminė informacija, jeigu Pirkėjas pateikdamas šiuos savo duomenis internetinėje parduotuvėje neprieštaravo dėl tokio šių duomenų panaudojimo. Pirkėjo pateikti kontaktiniai asmens duomenys, taip pat pirkimų istorija gali būti naudojami automatiškai parinkti pasiūlymus ar taikomas nuolaidas, jeigu Pirkėjas dėl to neprieštaravo. Gavus Pirkėjo sutikimą, jam gali būti pritaikomi pasiūlymai dėl vaistinių preparatų įsigijimo, įvertinus galimus Pirkėjo negalavimus pagal ankstesnių pirkimų istoriją arba paties Pirkėjo nurodytus duomenis. Pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti tokių pranešimų gavimo ir profiliavimo, kreipdamasis el. paštu info@sapiens.lt, taip pat paspausdamas atitinkamas nuorodas gaunamuose pranešimuose. Pirkėjas taip pat gali atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo ir profiliavimo, atitinkamai pakeisdamas nuostatas (t. y. nuimdamas pažymėjimą ar varnelę) savo elektroninėje paskyroje.
 • 13.3. Duomenų tikslumas ir teisingumas. Pirkėjas internetinėje parduotuvėje sapiens.lt turi pateikti tik savo ir tikslius asmens duomenis. Jeigu Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų asmens duomenis, už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą yra atsakingas pats Pirkėjas.
 • 13.4. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, t. y. gauti informaciją, kokie jo asmens duomenys, kokiais tikslais ir kokiais teisiniais pagrindais tvarkomi, kas yra jų gavėjai, kiek laiko duomenys saugomi.
 • 13.5. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius ar neteisingus savo duomenis, kuriuos tvarko Pardavėjas.
 • 13.6. Pirkėjas taip pat turi teisę atsisakyti reklaminių pranešimų gavimo ir profiliavimo, taip pat atšaukti sutikimą tvarkyti jo sveikatos duomenis profiliavimo tikslais.
 • 13.7. Pirkėjas turi teisę reikalauti apriboti jo asmens duomenų tvarkymą, kai tam yra pagrindo.
 • 13.8. Pirkėjas turi teisę prašyti ištrinti duomenis arba įgyvendinti savo teisę gauti ir/ar perduoti savo duomenis kitam duomenų valdytojui.
 • 13.9. Pirkėjo teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, įgyvendinamos pateikiant paklausimą el. paštu Pardavėjui info@sapiens.lt arba Pardavėjo duomenų apsaugos pareigūnui, nustačius Pirkėjo asmens tapatybę. Atsakymą Pardavėjas pateikia Pirkėjui el. paštu, kurį Pirkėjas nurodė kaip savo el. pašto adresą pirkimo paskyroje, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Pirkėjas taip pat gali dėl savo teisių įgyvendinimo kreiptis į Pardavėją užpildydamas atitinkamą paklausimo formą, skelbiamą interneto svetainėje.
 • 14. Skundų nagrinėjimo ir atsakymų teikimo tvarka bei baigiamosios nuostatos
 • 14.1. Dėl šalutinių nereceptinių vaistų poveikio ir (ar) nepageidaujamos reakcijos į nereceptinius vaistus Pirkėjas privalo nedelsdamas pateikti pranešimą Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai nemokamu telefonu +370 800 73 568 arba užpildyti formą http://www.vvkt.lt/Farmakologinis-budrumas ir kreiptis į gydytoją.
 • 14.2. Pirkėjas bet kokius nusiskundimus, paklausimus ir (ar) pranešimus siunčia el. paštu info@sapiens.lt arba kreipiasi telefonu nemokama linija +370 683 37 923 darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.
 • 14.3. Atsakymas į pateiktą nusiskundimą ar pranešimą pateikiamas Pirkėjui per 3 (tris) darbo dienas.
 • 14.4. Skundai dėl nereceptinio vaistinio preparato kokybės nagrinėjami skubos tvarka per 1 (vieną) darbo dieną, papildomai apie tai informuojant Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą, vaistinio preparato tiekėją ir gamintoją.
 • 14.5. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo-pardavimo sutartimi ar užsakymu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjas taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos: Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius; darbo laikas: I-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val.; el. paštas vvkt@vvkt.lt; tel. (8 5) 263 9264.
sapiens.lt puslapyje yra naudojami slapukai. Naršydami toliau svetainėje Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais, kurie automatiškai nustatomi tam, kad svetainė veiktų tinkamai ir jų išjungti negalite. Visi slapukai apibūdinti ir jų sąrašas pateiktas žemiau esančioje nuorodoje. Sutikimą galėsite bet kada atšaukti, o slapukus ištrinti. Sužinokite daugiau